Priprema konkursne dokumentacije kao osnova za uspešne javne nabavke
- Najčešće greške

19.10.2017.god.
Centar za edukaciju Instituta za ekonomiju i pravo. Grčića Milenka 39, Beograd

Tematski deo seminara:

Fokus našeg seminara je da praktičnim radom, kroz dijalog, pitanja i odgovore s Predsednikom Republičke komisije za zaštitu prava u postupcima javnih nabavki i članovima komisije, dođemo do odgovora na mnoga pitanja koja su kamen spoticanja u vašem svakodnevnom radu u postupcima javnih nabavki, a uglavnom se tiču tema:

I Priprema i sadržina konkursne dokumentacije
II Tehnički deo tenderske dokumentacije
III Bitni nedostaci ponude
IV Najčešći razlozi za poništenje postupka – primeri
V Najčešće greške koje naručioci prave prilikom stručne ocene ponuda iz ugla Republičke komisije za zaštitu prava u postupcima javnih nabavki
VI Pitanja I odgovori

Cilj seminara je da primenom usvojenih znanja i prezentovane prakse, svi učesnici u postupku javnih nabavki, unaprede svoj rad, postanu efikasni i produktivni u postupcima javnih nabavki.

Predavači:

Hana Hukić
Predsednik Komisije za zaštitu prava u postupcima javnih nabavki

Branislav Cvetković
Član Komisije za zaštitu prava u postupcima javnih nabavki

Materijal za seminar:

  • Sertifikat o učešću

Prijavljivanje i naknada:

U cenu kotizacije ulaze troškovi organizacije i materijala, kao i kafa i osveženje.

Cena kotizacije iznosi 7.900,00 RSD po učesniku (+PDV).

Kotizacija za pretplatnike na časopis “Javne nabavke”, za 2017.god., koji su iskoristili gratis (Jedna pretplata, jedan učesnik) iznosi 6.900,00 RSD  po učesniku (+PDV)

Kotizacija za pretplatnike na časopis “Javne nabavke”, za 2017.god., koji nisu iskoristili gratis (Jedna pretplata, jedan učesnik) – BESPLATNO

Lokacija održavanja: