Izaberi seminar:

Broj ucesnika:

Naziv organizacije:

Adresa:

Mesto:

PIB:

Maticni broj:

Ime i prezime:

Telefon:

Faks:

Mobilni:

E-mail:Sva polja su obavezna
003 Prosvetni informator 2016

Poštovani prijatelji,

Sa zadovoljstvom Vas obaveštavamo da je Institut za ekonomiju i pravo
dobio saglasnost Ministra prosvete, nauke i tehnološkog razvoja da
organizuje seminare i stručne skupove koji se odnose na nove propise
u oblasti obrazovanja i vaspitanja, kao i saglasnost da svi pomoćnici
ministra i zaposleni koje ministar i pomoćnici ovlaste učestvuju
na našim seminarima i skupovima.

Mada ova saglasnost znači potvrdu našeg dosadašnjeg rada,
ona je istovremeno i podstrek da se i dalje trudimo
da unapeđujemo naše skupove.

Pogledaj dokument
005 Konsultantske usluge 2016

Konsultantske usluge
iz oblasti Zakona o javnim nabavkama

Saznajte više
009 Budzetski informator 2018

Budžetski
informator

Pretplata na elektronsku bazu propisa
po ekskluzivnoj ceni tokom
promotivnog perioda
sa dodatnim pogodnostima

Saznajte više
011 JNPUP 2018-02

Javne nabavke
primena u praksi

Pretplata na specijalizovani časopis

Saznajte više

POGODNOSTI ZA PRETPLATU ZA SVE KOJI SE PRETPLATE
DO 31. 10. 2017. za 2018. godinu
Popust na pretplatu 15%,
POGODNOST ZA PRETPLATU ZA SVE KOJI SE PRETPLATE
OD 01. 11. DO 31. 12. 2017. za 2018. godinu
Popust na pretplatu 10%
PRETPLATNICI KOJI OBNOVE PRETPLATU ZA 2018. GODINU UZ:
Premijum pretplatu dobijaju besplatno 1 Obuku za službenika za javne nabavke
Standard pretplatu dobijaju besplatno knjigu “Kontni plan za budžetski sistem”

010 Prosvetni informator 2018-02

Prosvetni informator

Pretplata na specijalizovani časopis

Saznajte više

POGODNOSTI ZA PRETPLATU ZA SVE KOJI SE PRETPLATE
DO 31. 10. 2017. za 2018. godinu
Popust na pretplatu 15%,
POGODNOST ZA PRETPLATU ZA SVE KOJI SE PRETPLATE
OD 01. 11. DO 31. 12. 2017. za 2018. godinu
Popust na pretplatu 10%
PRETPLATNICI KOJI OBNOVE PRETPLATU ZA 2018. GODINU UZ:
Premijum pretplatu dobijaju besplatno 1 Obuku za budžetsko računovodstvo
Standard pretplatu dobijaju besplatno knjigu “Kontni plan za budžetski sistem”