Kako do kvalitetnog godišnjeg finansijskog izveštaja?

08 - 11. februar 2018.
Hotel "Šumarice", Kragujevac

Tematski deo savetovanja:

ČETVRTAK 8. FEBRUAR 2018.
Do 20:00 – Dolazak učesnika, podela materijala i evidencija.

PETAK 9. FEBRUAR 2018.
10:00 – Otvaranje savetovanja, uvodna reč

I SASTAVLJANJE I PODNOŠENJE GODIŠNJIH FINANSIJSKIH IZVEŠTAJA ZA 2017. GODINU BUDŽETSKIH KORISNIKA
– Godišnji finansijski izveštaji indirektnih budžetskih korisnika
– Sagledavanje pojedinih konta imovine, obaveza i kapitala, prihoda i primanja, rashoda i izdataka, a zatim i rezultata poslovanja
– Utvrđivanje rezultata poslovanja
– Obrasci na kojima se sastavlja i dostavlja Završni račun
– Zaključivanje poslovnih knjiga i čuvanje računovodstvenih isprava

II PRAVA, OBAVEZE I ODGOVORNOST DIREKTORA ZA POSLOVANJE I REALIZACIJU GODIŠNJEG OBRAČUNA U USTANOVAMA OBRAZOVANJA I VASPITANJA

III ANALIZA IZVEŠTAJA O IZVRŠENJU BUDŽETA U SKLADU SA PROGRAMSKIM BUDŽETOM I ISKAZIVANJE UČINKA

IV KALENDAR OBAVEZA ZA 2018. GODINU

1500 – Popodnevni rad: Šumarice

SUBOTA 10. FEBRUAR 2018.
1000 – Početak rada

V OBAVEZE I ODGOVORNOST ZA SPROVOĐENJE ZAKONA O OSNOVAMA SISTEMA OBRAZOVANJA I VASPITANJA

VI PRAVA, OBAVEZE I ODGOVORNOST DETETA I UČENIKA
U OBRAZOVNO-VASPITNOM SISTEMU REPUBLIKE SRBIJE

VII DOPUNSKE DELATNOSTI U USTANOVAMA OBRAZOVANJA
I VASPITANJA

VIII JAVNE NABAVKE – PLANOVI ZA 2018. GODINU
– Okvirni sporazum
– Nabavka hrane, goriva i struje

IX DISKUSIJA – PITANJA I ODGOVORI

20:00 – Svečana večera

NEDELJA 11. FEBRUAR 2018.
08:00-09:00 – Doručak i odlazak učesnika

Predavači - autori:

dr Aleksandar Pajić
Ministarstvo prosvete,nauke i tehnološkog razvoja
Pomoćnik ministra za srednje obrazovanje i vaspitanje i
obrazovanje odraslih

Nada Pavlović Smolović
Direktor Službe za budžetsku inspekciju Grada Beograda

Hasan Berberović
Dragica Milošević
Ana Tomanić
Miroslava Minić
Miloš Knežević
Institut za ekonomiju i pravo

Materijal za savetovanje:

Prijavljivanje i naknada:

U cenu kotizacije ulaze troškovi organizacije i materijala, kao i kafa i osveženje.

Cena kotizacije je 12.000,00 RSD po učesniku (PDV uračunat).

Za pretplatnike na časopise „Prosvetni informator“ i „Javne nabavke – primena u praksi“ za 2018. godinu koji nisu iskoristili gratis/e učešće je BESPLATNO (Jedna pretplata, jedan učesnik)

Kotizacija za pretplatnike na časopise „Prosvetni informator“ i „Javne nabavke – primena u praksi“ za 2018. godinu za drugog i ostale učesnike 8.000,00 RSD po učesniku (PDV uračunat).

Smeštaj:

Učesnici rezervišu boravak u hotelu „Šumarice“, telefonom na 034/336-184 ili na e-mail: sumarice@sumaricedoo.com

Lokacija održavanja: