Pretplata za 2017. godinu

Časopis ’’Javne nabavke – primena u praksi’’ nastao je kao odgovor na potrebe naručilaca i ponuđaca u praktičnoj primeni Zakona o javnim nabavkama. Svaki broj časopisa tematski obrauje nekoliko delova zakona, pracenje odluka Komisije za zaštitu prava, mišljenja Uprave za javne nabavke kao i novine u podzakonskim aktima – pravilnicima i uredbama sa krajnjim ciljem da pretplatniku omoguci lakšu primena Zakona u praksi

• Zakon o javnim nabavkama
• Zakone u vezi sa primenom Zakona o javnim nabavkama
• Podzakonske akte – pravilnike i uredbe
• Planiranje, plan javnih nabavki i finansijski plan
• Postupke javnih nabavki
• Konkursnu dokumentaciju i tehničku specifikaciju
• Kaznene odredbe
• Odluke Komisije za zaštitu prava
• Mišljenja Uprave za javne nabavke
• I druge aktuelnosti iz oblasti praktične primene Zakona o
javnim nabavkama

Naš tim čine najbolji stručnjaci u zemlji u oblasti javnih nabavki koji pokrivaju zakonodavne, praktične i kontrolne aspekte Zakona o javnim nabavkama, a sa ciljem lakše i tačnije primene Zakona u praksi

Pojedinačno izdanje
2.500,00 / PDV uračunat
 • Kupovina pojedinačnog broja nije moguća za sve brojeve. Molimo Vas da kontaktirate naše odeljenje prodaje telefonom na 011/655-76-31, 011/655-76-32, 011/655-76-33, faksom na 011/655-76-30, ili putem e-mail adrese office@iep.rs
Premijum pretplata
79.990,00 / PDV uračunat
 • 4 besplatna savetovanja na temu Zakona o javnim nabavkama
 • Najmanje 4 broja časopisa
  „Javne nabavke – Primena u praksi“
 • Telefonske konsultacije
 • Odgovori na pitanja u pisanoj formi po zahtevu pretplatnika
 • Stručna pomoć pri izradi:
 • - Modela akata u postupcima javnih nabavki
 • - Internog akta naručioca
 • - Plana javnih nabavki
 • - Usklađivanja finansijskog plana i plana javnih nabavki
 • - Odgovora na zahtev za zaštitu prava
 • Posebne pogodnosti za ostala savetovanja, seminare i obuke u organizaciji Instituta za ekonomiju i pravo
 • Pristup elektronskoj bazi podataka
  "Budžetski informator"
 • * Mogućnost plaćanja u dve rate: prva rata 15 dana od dana slanja narudžbenice, a druga rata u toku 2017. godine, najkasnije do 01.06. 2017, samo za Premijum pretplatu.
Standard pretplata
39.990,00 / PDV uračunat
 • 1 besplatno savetovanje na temu Zakona o javnim nabavkama
 • Najmanje 4 broja časopisa
  „Javne nabavke – Primena u praksi“
 • Telefonske konsultacije
 • Odgovori na pitanja u pisanoj formi po zahtevu pretplatnika
 • Posebne pogodnosti za ostala savetovanja, seminare i obuke u organizaciji Instituta za ekonomiju i pravo
 • Pristup elektronskoj bazi podataka
  "Budžetski informator"