Zakoni i podzakonska akta

 U ovom delu možete pronaći propise potrebne u svakodnevnom poslovanju Vaše  ustanove ili preduzeća

Radi preglednosti, ustanove su podeljene prema segmentu obrazovnovaspitnog procesa dok su propisi podeljeni u dve grupe:

  • – Zakoni
  • – Podzakonska akta

 

Zakoni

Podzakonska akta