Budžetski informator
pretplata na elektronsku
bazu podataka za 2017. godinu

Jedinstvena elektronska baza propisa namenjena je korisnicima javnih sredstava (direktnim i indirektnim korisnicima budžeta) koja objedinjuje sve propise, sistemski ureena, pregledna i jednostavna za korišcenje. Jednostavna i intuitivna korisnicka maska omogucava lako snalaženje po bazi i brz prikaz traženog podatka. Baza je tako koncipirana da prema kategoriji u koju Vaša ustanova spada na svakom koraku dobijate podatke koji su relevantni i filtrirani baš za Vas. Buduci da se baza nalazi na našem serveru, pristup je moguc sa bilo kog racunara, dokle god imate korisnicko ime i šifru.

Službeni i Prosvetni glasnik:
Službeni glasnik
Prosvetni glasnik

Zakoni i podzakonska akta:
Javna i javna komunalna preduzeca
Ustanove obrazovanja i vaspitanja
• Predškolske ustanove
• Osnovne škole
• Srednje škole
• Više i visoko obrazovanje
• Učenički i studentski standard
Lokalne samouprave
Ustanove kulture
Zdravstvene ustanove
Ustanove socijalne zaštite

Mišljenja nadležnih institucija:
Ministarstava
Sudova
Poreske uprave
Uprave za javne nabavke
Komisije za zaštitu prava

Najčešće postavljena pitanja:
Odgovori na pitanja grupisani su po kategorijama, kako bi brzo, jednostavno i lako pronašli odgovor na pitanje koje Vas muci. Izborom odgovarajuce kategorije otvaraju se pitanja iz tražene oblasti.

Pitanja i odgovori:
Ukoliko traženo pitanje ne postoji u našoj bazi, možete kroz jednostavnu formu za nekoliko trenutaka poslati pitanja. Odgovor stiže na e-mail u razumnom roku, a pojavljuje se i u bazi najcešcih pitanja.

Cena godišnje pretplate iznosi:
19.990,00 RSD
PDV uračunat