Aktuelnosti u ustanovama obrazovanja i vaspitanja

19 - 22. oktobar 2017.
Hotel "Breza", Vrnjačka Banja

Tematski deo savetovanja:

Cilj našeg savetovanja je da se kroz prezentacije, diskusiju i razmenu iskustava s kolegama i predavačima, što bolje upoznate sa izmenama koje nam donose predlozi zakona i podzakonskih akata o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja, a koje će uticati na organizacioni i vaspitni proces u vašim školama.

Fokus našeg rada baziraće se na temama koje će Vam dati odgovore na pitanja:

Četvrtak, 19. oktobar 2017.
Dolazak, evidencija učesnika i podela materijala: od 20:00

Petak, 20.oktobar 2017.
10:00 – Početak rada

10:00 – 11:30
Biljana Lajović
I Zaštita od nasilja u ustanovama obrazovanja i vaspitanja
II Profesionalni razvoj nastavnika, vaspitača i stručnih saradnika u svetlu novog pravilnika

11:30 – 12:00: Kafe pauza

12:00 – 13:00
Nada Pavlović Smolović
III Praksa budžetske inspekcije – problemi u praksi i njihovo rešenje
IV Izdavanje prostora u zakup, ekskurzije, nastava u prirodi i dnevnice, avansno plaćanje
V Primeri dobre prakse

13:00 – 14:00
VI Pitanja i odgovori

Subota, 21.oktobar 2017.
10:00 – Početak rada

10:00 – 11:30
Predstavnici Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja
VII Zakon o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja
VIII Zakon o osnovnom obrazovanju i vaspitanju

11:30 – 12:00: Kafe pauza

12:00 – 13:30
Predstavnici Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja 
IX Zakon o srednjem obrazovanju i vaspitanju
X Praksa prosvetne inspekcije

13:30 – 15:00
XI Pitanja i odgovori

20:00 – Svečana večera

Nedelja, 22. oktobar 2017.
Do 11:00 – Odlazak učesnika

Predavači:

Predstavnici Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja

Nada Pavlović Smolović 
Direktor Službe za budžetsku inspekciju Grada Beograda

Biljana Lajović
Specijalista školske psihologije, predstavnik Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja

Materijal za savetovanje:

Prijavljivanje i naknada:

Kotizacija za savetovanje: 9.990,00 + PDV

Kotizacija za pretplatnike na časopis “Prosvetni informator” za 2017. godinu, koji su iskoristili gratis: 7.500,00 + PDV

Kotizacija za pretplatnike na časopis “Prosvetni informator” za 2017. godinu, koji nisu iskoristili gratis: Besplatno

Smeštaj:

Agencija “Putnikos”, obezbeđuje smeštaj u Hotelu „Breza“ i drugim smeštajnim kapacitetima u Vrnjačkoj Banji. Učesnici mogu rezervisati smeštaj i prevoz na: 036/612-377, 063/85 85 755; putnikosagencija@gmail.com

Cena za jednokrevetnu sobu podrazumeva:
– Smeštaj: 2 puna i 1 polupansion
– Svečana večera
– Izlet – Ljubostinja
– Vanpansionska potrosnja 2.000,00 RSD
– Kafe pauze
i iznosi 16.990,00 RSD

Cena za dvokrevetnu sobu podrazumeva:
– Smeštaj 2 puna i 1 polupansion
– Svečana večera
– Izlet – Ljubostinja
– Vanpansionska potrosnja 2.000 RSD
– Kafe pauze
i iznosi 14.990,00 RSD

Lokacija održavanja: