005 Konsultantske usluge 2016

Konsultantske usluge
iz oblasti Zakona o javnim nabavkama

Saznajte više
001 Obrazovanje avgust 2017-2

Pripreme za početak
školske 2017/2018. godine

24. - 27. avgust 2017.

Saznajte više
Priprema konkursne dokumentacije kao osnova za uspešne javne nabavke

Priprema konkursne dokumentacije
kao osnova za uspešne
javne nabavke

21.09.2017.god

Saznajte više
002 Budzetski informator 2016

Budžetski
informator

Pretplata na elektronsku bazu propisa

Saznajte više
004 JNPUP 2016

Javne nabavke
primena u praksi

Pretplata na specijalizovani časopis

Saznajte više
003 Prosvetni informator 2016

Prosvetni
informator

Pretplata na specijalizovani časopis

Saznajte više

Konsultantske usluge

Paketi konsultantskh usluga u postupcima javnih nabavki namenjeni su naručiocima i ponuđačima.

Savetovanja i obuke

Institut za ekonomiju i pravo je organizator savetovanja, seminara, stručnih skupova i obuka

Izdavačka delatnost

Institut za ekonomiju i pravo objavljuje više stručnih časopisa i pojedinačnih izdanja

Budžetski informator

Jedinstvena elektronska baza propisa i drugih dokumenata koja je namenjena korisnicima javnih sredstava

Aktuelnosti

Ko smo mi?

O Institutu za ekonomiju i pravo

Insitut za ekonomiju i pravo je kuća koja se bavi pružanjem konsultantskih usluga, izdavaštvom i organizacijom stručnih skupova. Primarna oblast naših aktivnosti jesu javne nabavke, ali i sve ono što prati ovu multidisciplinarnu oblast. Osim javnih nabavki, Institut za ekonomiju i pravo svojim aktivnostima prati oblast obrazovanja i vaspitanja, kao i javna preduzeća. Tokom godina smo se trudili da pratimo, ali i predvidimo trendove sa željom da ostanemo prava podrška Vašem poslovanju u pravom trenutku.

Konsultantske usluge smo podelili u tri grupe. Naručioci i ponuđači čine dve komplementarne grupe, dok smo kao treću grupu prepoznali ustanove obrazovanja i vaspitanja sa čijim smo specifičnostima dobro upoznati.

Drugi aspekt naših aktivnosti čine stručni skupovi, od savetovanja i seminara preko obuka i drugih oblika stručnog usavršavanja pa do konferencija. Pokretačka ideja koja stoji iza naših stručnih skupova jeste podrška poslovanju budžetskih ustanova i preduzeća koja se sastoji u identifikovanju aktuelnih pitanja i, kroz interaktivni rad, traženje adekvatnih odgovora i rešenja koja su odživa u praksi.

Izdavačka delatnost Instituta za ekonomiju i pravo koncipirana je tako da kroz časopise, na prvom mestu „Javne nabavke – primena u praksi“ i „Prosvetni informator“, prati aktuelnosti u oblastima kojima se bavimo. Knjige koje objavljujemo predstavljaju jedinstvena izdanja u svojim oblastima, pa je tako knjiga „Javne nabavke u Republici Srbiji“ jedino izdanje ove vrste koje se može smatrati sveobuhvatnim priručnikom. Slično je i sa knjigom „Internati – svetska iskustva brižne zajednice“ koja je, kao uporedna analiza svetskih iskustava i dobre prakse,  već godinama svojevrstan vodič onima koji upravljaju ustanovama učeničkog standarda. Kroz naša izdanja se trudimo da skrenemo pažnju na niz pitanja koja proističu iz prakse, ali i da ponudimo održiva rešenja.

Jelena Simovski - Direktor prodaje

Saznaj više

Milica Mitić - Menadžer prodaje

Saznaj više

Manja Bačvanski - Sekretar

Saznaj više

Nevenka Simić - Komercijalista

Saznaj više

Ivan Naumovski - Tehnički urednik

Saznaj više

Upoznajte naš tim

Pero Knežević - Generalni direktor

Saznaj više

Miloš Knežević - Izvršni direktor

Saznaj više

Srboljub Timotijević - Specijalni savetnik
Ana Tomanić - Konsultant za javne nabavke

Saznaj više

Bojana Badnjarević - Konsultant za javne nabavke

Saznaj više

Hasan Berberović - Revizor i predavač

Saznaj više

Prof. dr Nada Trifković - Predavač i specijalista menadžmenta u obrazovanju

Saznaj više

Nadežda Mitrović Žitko - Autor, predavač

Saznaj više

Branislav Radulović - Predavač, procenitelj vrednosti

Kompletna podrška Vašem poslovanju
usklađena sa Vašim potrebama i mogućnostima.

Rekli su o nama / Sarađuju sa nama

Zašto bi trebalo da odaberete nas?

Brzo, profesionalno i stručno

Snaga Instituta za ekonomiju i pravo leži u našem timu. Renomirani stručnjaci u svojim oblastima okupljeni su u našoj kući sa ciljem da njihovo znanje postane dostupno i Vama kroz naša izdanja, savetovanja ili konsultantske usluge. Kada su konsultantske usluge u pitanju, mi vredimo onoliko koliko smo u stanju da rešimo problematičnih situacija.

Saznaj više

Aktuelna pitanja i održiva rešenja

Suština našeg rada u smislu stručnih skupova i izdavaštva je da idemo u korak sa aktuelnim pitanjima i da ponudimo rešenja koja su održiva u praksi. Prava podrška u pravo vreme, kvalitetna informacija na pravom mestu, suštinsko razumevanja problema i rešenje koje može da se primeni u svakodnevnom radu samo su neki od principa kojih se držimo u ovim oblastima našeg rada.

Saznaj više

Kvalitet kao imperativ

Naizgled različite, oblasti kojima se bavimo čine jedinstven sistem kome je cilj i svrha da pruži podršku Vašem poslovanju u meri i na način koji odgovara Vašim potrebama. Fleksibilnost sistema dozvoljava da se o skoro svemu dogovorimo i uskladimo ponudu sa Vašim potrebama. Jedno nema kompromisa oko kvaliteta našeg rada. O tome svedoči spisak ustanova i preduzeća sa kojima smo sarađivali.

Saznaj više