010 OBR Pripreme-1

Pripreme za početak
školske 2018-2019. godine

22-25. avgust 2018.
Hotel „Breza”, Vrnjačka Banja

Saznajte više
005 Konsultantske usluge 2016

Konsultantske usluge
iz oblasti Zakona o javnim nabavkama

Saznajte više
009 Budzetski informator 2018

Budžetski
informator

Pretplata na elektronsku bazu propisa
po ekskluzivnoj ceni tokom
promotivnog perioda
sa dodatnim pogodnostima

Saznajte više
011 JNPUP 2018-02

Javne nabavke
primena u praksi

Pretplata na specijalizovani časopis

Saznajte više

POGODNOSTI ZA PRETPLATU ZA SVE KOJI SE PRETPLATE
DO 31. 10. 2017. za 2018. godinu
Popust na pretplatu 15%,
POGODNOST ZA PRETPLATU ZA SVE KOJI SE PRETPLATE
OD 01. 11. DO 31. 12. 2017. za 2018. godinu
Popust na pretplatu 10%
PRETPLATNICI KOJI OBNOVE PRETPLATU ZA 2018. GODINU UZ:
Premijum pretplatu dobijaju besplatno 1 Obuku za službenika za javne nabavke
Standard pretplatu dobijaju besplatno knjigu “Kontni plan za budžetski sistem”

010 Prosvetni informator 2018-02

Prosvetni informator

Pretplata na specijalizovani časopis

Saznajte više

POGODNOSTI ZA PRETPLATU ZA SVE KOJI SE PRETPLATE
DO 31. 10. 2017. za 2018. godinu
Popust na pretplatu 15%,
POGODNOST ZA PRETPLATU ZA SVE KOJI SE PRETPLATE
OD 01. 11. DO 31. 12. 2017. za 2018. godinu
Popust na pretplatu 10%
PRETPLATNICI KOJI OBNOVE PRETPLATU ZA 2018. GODINU UZ:
Premijum pretplatu dobijaju besplatno 1 Obuku za budžetsko računovodstvo
Standard pretplatu dobijaju besplatno knjigu “Kontni plan za budžetski sistem”

Konsultantske usluge

Paketi konsultantskh usluga u postupcima javnih nabavki namenjeni su naručiocima i ponuđačima.

Savetovanja i obuke

Institut za ekonomiju i pravo je organizator savetovanja, seminara, stručnih skupova i obuka

Izdavačka delatnost

Institut za ekonomiju i pravo objavljuje više stručnih časopisa i pojedinačnih izdanja

Budžetski informator

Jedinstvena elektronska baza propisa i drugih dokumenata koja je namenjena korisnicima javnih sredstava

Aktuelnosti

Ko smo mi?

O Institutu za ekonomiju i pravo

Insitut za ekonomiju i pravo je kuća koja se bavi pružanjem konsultantskih usluga, izdavaštvom i organizacijom stručnih skupova. Primarna oblast naših aktivnosti jesu javne nabavke, ali i sve ono što prati ovu multidisciplinarnu oblast. Osim javnih nabavki, Institut za ekonomiju i pravo svojim aktivnostima prati oblast obrazovanja i vaspitanja, kao i javna preduzeća. Tokom godina smo se trudili da pratimo, ali i predvidimo trendove sa željom da ostanemo prava podrška Vašem poslovanju u pravom trenutku.

Konsultantske usluge smo podelili u tri grupe. Naručioci i ponuđači čine dve komplementarne grupe, dok smo kao treću grupu prepoznali ustanove obrazovanja i vaspitanja sa čijim smo specifičnostima dobro upoznati.

Drugi aspekt naših aktivnosti čine stručni skupovi, od savetovanja i seminara preko obuka i drugih oblika stručnog usavršavanja pa do konferencija. Pokretačka ideja koja stoji iza naših stručnih skupova jeste podrška poslovanju budžetskih ustanova i preduzeća koja se sastoji u identifikovanju aktuelnih pitanja i, kroz interaktivni rad, traženje adekvatnih odgovora i rešenja koja su odživa u praksi.

Izdavačka delatnost Instituta za ekonomiju i pravo koncipirana je tako da kroz časopise, na prvom mestu „Javne nabavke – primena u praksi“ i „Prosvetni informator“, prati aktuelnosti u oblastima kojima se bavimo. Knjige koje objavljujemo predstavljaju jedinstvena izdanja u svojim oblastima, pa je tako knjiga „Javne nabavke u Republici Srbiji“ jedino izdanje ove vrste koje se može smatrati sveobuhvatnim priručnikom. Slično je i sa knjigom „Internati – svetska iskustva brižne zajednice“ koja je, kao uporedna analiza svetskih iskustava i dobre prakse,  već godinama svojevrstan vodič onima koji upravljaju ustanovama učeničkog standarda. Kroz naša izdanja se trudimo da skrenemo pažnju na niz pitanja koja proističu iz prakse, ali i da ponudimo održiva rešenja.

Milica Mitić - Menadžer prodaje

Saznaj više

Nevenka Simić - Komercijalista

Saznaj više

Ivan Naumovski - Tehnički urednik

Saznaj više

Upoznajte naš tim

Pero Knežević - Generalni direktor

Saznaj više

Miloš Knežević - Izvršni direktor

Saznaj više

Srboljub Timotijević - Specijalni savetnik
Ana Tomanić - Konsultant za javne nabavke

Saznaj više

Bojana Badnjarević - Konsultant za javne nabavke

Saznaj više

Hasan Berberović - Revizor i predavač

Saznaj više

Prof. dr Nada Trifković - Predavač i specijalista menadžmenta u obrazovanju

Saznaj više

Nadežda Mitrović Žitko - Autor, predavač

Saznaj više

Branislav Radulović - Predavač, procenitelj vrednosti

Kompletna podrška Vašem poslovanju
usklađena sa Vašim potrebama i mogućnostima.

Rekli su o nama / Sarađuju sa nama

Zašto bi trebalo da odaberete nas?

Brzo, profesionalno i stručno

Snaga Instituta za ekonomiju i pravo leži u našem timu. Renomirani stručnjaci u svojim oblastima okupljeni su u našoj kući sa ciljem da njihovo znanje postane dostupno i Vama kroz naša izdanja, savetovanja ili konsultantske usluge. Kada su konsultantske usluge u pitanju, mi vredimo onoliko koliko smo u stanju da rešimo problematičnih situacija.

Saznaj više

Aktuelna pitanja i održiva rešenja

Suština našeg rada u smislu stručnih skupova i izdavaštva je da idemo u korak sa aktuelnim pitanjima i da ponudimo rešenja koja su održiva u praksi. Prava podrška u pravo vreme, kvalitetna informacija na pravom mestu, suštinsko razumevanja problema i rešenje koje može da se primeni u svakodnevnom radu samo su neki od principa kojih se držimo u ovim oblastima našeg rada.

Saznaj više

Kvalitet kao imperativ

Naizgled različite, oblasti kojima se bavimo čine jedinstven sistem kome je cilj i svrha da pruži podršku Vašem poslovanju u meri i na način koji odgovara Vašim potrebama. Fleksibilnost sistema dozvoljava da se o skoro svemu dogovorimo i uskladimo ponudu sa Vašim potrebama. Jedno nema kompromisa oko kvaliteta našeg rada. O tome svedoči spisak ustanova i preduzeća sa kojima smo sarađivali.

Saznaj više

Cilj seminara je upoznavanje sa novim obavezama koje nas očekuju u predstojećoj školskoj godini kroz interaktivan rad sa našim predavačima i  aktivno učešće učesnika kroz pitanja i diskusije.

 

BROJ MESTA JE OGRANIČEN

 

Saznajte više